TEKNİK BORDROLAMA

Teknik Bordrolama

Bordrolama hizmeti; Firmaların norm kadrolarına ek olarak ihtiyaç duydukları outsource personeli, belirli veya belirsiz bir süre için uzman firma bordrosu üzerinden temin etmektir.

Bordrolama ile firmaların insan kaynakları birimleri asıl görevleri olan organizasyon ve planlama faaliyetine odaklanabilirler. Böylelikle firmalar donanım ve sistem oluşturma maliyetlerini ortadan kaldırmakta, ücret hesaplama işlemlerinin yapılması sırasında doğabilecek risklerden kurtulmaktadırlar.

Hizmet kapsamı;

 • Firmalara ait aylık ücret bordrolarının puantaj bilgilerine uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
 • Personele ait ücret bordrolarının kendilerine iletilmesi (e-mail yoluyla ya da kapalı zarfla elden)
 • Ödenecek net ücret bilgilerinin ilgili bankaya istenilen formatta iletimi,
 • Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması,
 • Yıllık izin takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması,
 • SGK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşterinin bilgilendirilmesi,
 • Merkez, işyeri ve / veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
 • Personele ait vizite kağıdı düzenlenmesi, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi,
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,
 • İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,
 • Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, sirküler yolu ile şirketlerin uygulamalar ve yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi, (Davalar ve normal ticari akış dışındaki işler, şirket avukatları ve/veya çözüm ortağı avukatlarımız tarafından karşılıklı mutabık kalınan tarifeye göre yürütülür),
 • Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası.

Gerekli olduğu zamanlarda Bordrolama yapılan şirket merkezinde firmaların sorunları çözülmektedir. Bordrolama hizmeti alan firmaların mevzuat ile ilgili sorunları da birlikte çözüldüğü için firmalara büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Özetle, bordrolama hizmeti alan firmalarda;

 • Personel bütçesinin hazırlanması,
 • Personel ödemeleriyle birlikte kıyaslamalı ayrıntılı raporların düzenlenmesi,
 • Bordro hesaplanması ve basımı,
 • SSK bildirgelerinin düzenlenmesi, gönderimi,
 • İş-Kur belgelerinin hazırlanması,
 • İşten çıkış işlemlerinin yürütülmesi, tazminatların hesaplanması,
 • Kıdem yükü tablolarının oluşturulması,
 • Özürlü Hükümlü Kadrosunun Oluşturulması
 • Şirket yükü olmaktan çıkacaktır.

Neden Outsource Bordrolu Kadrolar?

 • Kadro onayı alabilmek için gerekli olan sürede iş gücünden mahrum kalmamak için,
 • Doğası gereği kalabalık ve eleman devir hızı yüksek ekiplerinizin personel departmanınızda oluşturduğu aşırı operasyonel iş yükünden, dolayısıyla artan departman maliyetinden kaçınmak için,
 • Kuruluş aşamasında olan şirketinizin yasal ve fiziksel kuruluş işlemlerini tamamlayana kadar ilk çalışanlarınızı işe başlatabilmek için,
 • Destek pozisyonlarda çalışanlarınızı outsource bordroda bulundurma modeli ile İstihdam ederek ekonomik kriz, büyümede duraklama gibi dönemlere karşı hazırlıklı olabilmek için,
 • Sabit giderlerinizi değişken giderlere dönüştürerek, ana iş alanlarınıza fon yaratabilmeniz için

Bizimle irtibata geçin! 444 87 99